Tjuvstopp.se är inbrottstjuvens värsta fiende som erbjuder ett mycket effektivt och prisvärt skydd mot inbrott, och fungerar som en modern form av grannsamverkan.

När du är ansluten till Tjuvstopp.se och ditt hemlarm utlöses så skickas ett SMS-meddelande ut till samtliga observatörer och tjuvstoppanvändare inom 2 kilometers radie från larmadressen och påkallar deras uppmärksamhet. Inbrottstjuvar avskyr uppmärksamhet från vakande ögon som kan larma polis, ta signalement, skriva ner registreringsnummer, beskriva flyktvägar med mera - ja de avskyr uppmärksamheten så mycket att de hellre avstår från att försöka bryta sig in i bostäder märkta med våra tjuvstopp.se- dekaler. Risken att åka fast är helt enkelt för stor.

Du väljer själv om du vill ansluta ditt befintliga hemlarm, köpa ett nytt via oss eller via någon annan leverantör. Tjuvstopp fungerar utmärkt som komplement om du vill vara ansluten till traditionell larmtjänst.

Ökning med 76 procent

Enligt statistik publicerat av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ligger nivån av anmälda villainbrott hela 76 procent högre mellan 2005–2015 med indikationer på fortsatt ökning. Ett bra lås och en säkerhetsdörr är en bra investering men inger även en falsk trygghet då tjuvarna lätt kan undanröja dessa hinder. Istället har skyltning av dekaler på användandet av larmutrustning påvisats ha positivt resultat på antalet villainbrott samt lägenhetsinbrott. En undersökning utförd av försäkringsbolaget Folksam presenterar statistik på att risken att bli utsatt för villainbrott minskar med hela 22 procent om huset har larm.

Inbrottstjuvarna undviker områden med grannsamverkan

I en intervjuundersökning utförd av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) med personer som begått inbrott svarade 19 av 20 att de var mer försiktiga eller helst undvek områden med grannsamverkan. Men det räcker inte med att sätta upp skyltar — det krävs att de boende i området är vaksamma.

Kom igång redan idag!

Att ansluta ditt larm till Tjuvstopp.se ä enkelt och kostar endast 99 kr/mån inklusive moms. Tjänsten faktureras kvartalsvis och har ingen uppsägningstid eller dolda avgifter.

Ja, jag vill ansluta mig till Tjuvstopp.se